През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Втората къща на Вълчетата. Изглежда, че е последната, останала притежание на някой
от наследниците.

всички