През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Още по-оптимистично. Училището "Филип Тотьо" е белосано,
оградата също е прясно боядисана.
Всичко говори за това, че ромските деца
(българчета в училищна възраст във Върбовка вече няма)
ходят редовно на училище

всички