През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Училището, гледано от читалището.

всички