През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Михаил и Виолета Солникови. Без тях динамиката, красотата и чара на Върбовка
между 60-те и 80-те години нямаше да бъдат толкова силни.
Чичо Мишо тази години навършва 80 и още е председател на кооперацията.

всички