През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Къщи от долната страна на мегдана. В дюкяните им през 70-те се помещаваха
фризьорския салон и бръснарницата (в отделни помещения) и дюкяна на Николай Шивача.

всички