През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Вятърът мете есенните листа от централната улица на селото

всички