През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Първата от петте къщи на Вълчетата (майчиния ми род).
Дюкянът й беше месарницата.
Дори през 70-те месарницата изпълняваше тези си функции
спорадично: когато в ТКЗСто колеха телета за празниците.

всички