През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Все още могат да се прочетат всички имена.

всички