През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Обща снимка на учениците от IV клас -1952 г. Най-отпред е, разбира се, отрядният председател

всички