През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Любимата ми сграда. В детските ми очи тя и училището бяха съвършенството на
архитектурата.
На първия етаж отпред е пощата, от която баба ни пращаше колети в плетени кошници,
покрити със зашит отгоре плат, на който дядо с химически молив беше написал нашия адрес
в Габрово.
Отзад: амбулаторията с просторните лекарски и заболекарски кабинет и
топлата чакалня.
На втория етаж сега е кметството. Кои канцеларии на съвета и
партийната организация бяха преди не помня.

всички