През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

"Нашата къща". Наследена от най-малкия син, дядо ми. Фасадата й е напълно променена,
затова пък съседната, на прадядо-чичо Васил е непроменена. Бяха къщи "почти" близнаци.

 

всички