През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Земеделските кооперации. На първият етаж се помещаваше "Дома на пенсионера".

всички