През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Влизаме в широк център. Сивата къща отдясно е на Кюмюрджиевия род.
Баба Кюмюрджийка беше единствената българска баба в детството ми,
която ходеше без забрадка и винаги с начервени устни.

всички