През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Улицата към Горник. Истинската "нашата улица". Улицата на най-дългото ми детство.
Тук е била турската махала преди Освобождението.
Отляво са къщите на рода Жинголаар. Бащиният ми род.
Парцелите били купени от прапрадядо ми Желязко.
Първата неизмазана къща отляво беше на дядо ми Йордан. Къщата, в която израстнах

 

всички