През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Къщата на Драгиолаар. Пред нея е бивша градина, в която е било старото училище,
където са учили моите баби и дадовци.
Още в моето детство от това училище нямаше и следа.

всички