През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Под горньото заглавие "Детинска мъдрост" ще се отвори в град Свищов училище за дечица от 4 до 7 години, под ръководството на подписаний. Подобни училища, както е известно, има по всички европейски градове, с общо име Забавачници и те принасят двойна полза: Материялна полза за родителите: а) Защото децата от 4 до 7 годишната си възраст като биват естествено най-игриви, залисват домашните и ги изоставят от работа, а когато бъдат на училището, домашните ще си извършват спокойно работата. б) Децаат вместо да се валят и късат дрехите с лошави игри, в училището ще се запазват чисти и здрави. Нравственна полза: а) Децата във възрастта от 4 до 7 години биват с най остра памет и пр. и вместо да слушат суеверни и развратни приказки от слугите домашни и по пътищата, в училището ще слушат нравствени прикаски и ще станат наклонни към мъдростта. б) в къщи вместо да искат час по час да ядат, да прахосват напусто храната и да повреждат здравето си, в училището ще се научат на редовен живот и ще събират душевна храна, та ще бъдат здрави и телесно и душевно. в) най-после, за да бъдат способни ученици за редовните основни училища, трябва да се приготвят от тая възраст - от 4 до 7 години. Программата: "Детинска мъдрост" ще има два вида ученици, едни, които ще се хранят в училището по обед, а други само за учение. Учениците с храна ще имат особно условие, а другите без храна ще бъдат на два разреда; първи разряд ще плащат по 4 лева ежемесечно, а втори по 2 лева; съвсем бедните безплатно. Платата ще се приема и по изтичането на месецът. Училището ще е отворено всекидневно, освен празнични и неделни дни, когато учениците ще са задължени да отиват в църква с учителите си вкупом. По желанието на родителите ще се избере почетно настоятелство, което да наглежда училището, когато пожелае. Ще има условени слуги за развеждание учениците по домовете им. Ученици ще се приемат във всяко време. Когато постъпва за първи път ученикът, за първата неделя ще е длъжен родственикът му или слугата да стои 2 деня при него в училището. /.../ Свищов З0 Юлий 1882 Никола Живков

всички