През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Читалището. Къде ли са пейките пред него? И чешмичката?
Някога, някога, много отдавна, но не чак толкова отдавна, че да не помня,
в салона се провеждаха не само партийни и кооперативни събрания,
а и върбовската театрална трупа представяше своите "многострадални геновеви",
идваше кино, а зад залата имаше библиотека и дори... музей!

всички