През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Беше чешма. Около нея имаше и пейки, които бяха трибуна на старите баби от средселските къщи.

всички