През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

В дюкяна на жълтата къща се помещаваше чакалнята за автобуса за Павликени през 70-те.
От Върбовка открай време пътува един единствен автобус: павликенския.

всички