През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

Освен училището, църквата също се поддържа. Дори е в по-добро състояние от през 70-те и 80-те.
Били я реставрирали и оправили върбовските власи.
Срам за историка: и до сега не знам кои във Върбовка точно са власите и кои циганите.

всички