През фотообектива на една българска швейцарка - Павлинка

1_май 1951. На преден план е отличникът Михаил Розинов, а пред него - директорът Енчев,
а зад него - портретът на Вълко Червнков, Министър-прдседател по това време.

всички