шаблон цвете

Начало Начало    Контакти Контакти
 

  

Първо заседание на Областен съвет на СП 2004 Русе

за 2018 година

 

                                                                     Рени Колева

 

 

засед 2018 1

 

 Първото заседание на Изпълнителното бюро на СП-2004 Област Русе за 2018 година се проведе на 15 януари 2018г в заведението „СИТИ РАЙ” Русе. Любезните домакини ни бяха предоставили зала, в която  спокойно и самостоятелно да проведем нашата работна среща.

Присъстваха почти всички членове на ИБ. Поради неблагоприятното зимно време имаше само две  отсъствия.

 

засед 2018 2

 

Заседанието откри Председателят на Областния съвет – Йордан Казаков. Той направи една ретроспекция на изминалата 2017 година- преминавайки през заплануваните мероприятия и тяхното осъществяване – за тържествата, празниците, фестивалите, работните и празнични срещи съвместно с РУ „А.Кънчев” в изпълнение на проектите по „Дунавска работна мрежа” и срещите и тържествата, които се провеждаха във всички общински пенсионерски организации на Област Русе.

По първа точка от дневния ред бе предоставен на електронна поща и на хартиен носител за обсъждане и приемане  „План за работата на ИБ през 2018 г”. Направиха се някои допълнителни предложения и планът бе  приет.

 

засед 2018 4

 

След приключване на деловата работа тържествения обяд започна с поднасяне на баница с късмети за Новата 2018 г. Всеки прочете своя късмет на глас пред всички - предизвиквайки весели коментари. По време на обяда също се коментираха бъдещи събития в организационната ни дейност. За тях разказаха Веска Узунова-председател на Общинската организация в Сливо поле, Иванка Василева –председател на Боровската организация, Красимира Маринова – председател на Русенската организация и други.

 

засед 20183

 

 

 

засед 2018 5

 

Всичко това бе обилно документирано от фотокамерата на нашия приятел-сътрудник Евгени Станимиров.

 

Снимки Евгени Станимиров

 

Страницата е създадена :