Загадката на Сталин

Исторически факт: в Ялта, през 1945 г., се срещнали Сталин, Чърчил и Рузвелт. На тази среща се решавал въпросът за преразпределение на границите на Европа, след края на войната. И Чърчил и Рузвелт, предложили на Сталин: - "Йосиф Висарионович, дайте ни Крим, а за това ние ще ви дадем едно парче със същия размер от Германия."

 

Сталин помислил малко и със свойствения му акцент казал:
- "Ако вие познаете моята загадка, тогава аз ще ви дам Крим."
И показал на Чърчил и Рузвелт три пръста на лявата си ръка: показалец, среден и безимен.
-"Кой от тези три пръста е средният?" - Попитал Сталин.
Чърчил бил изненадан от простотата на загадката и сграбчил показалеца
-"Ето го средният!"
-"Неее ... не позна", отговорил Сталин.
Рузвелт сметнал, че Сталин хитрува, и че е необходимо да избира от всичките 5 пръста на ръката. Поради това, той посочил средния пръст.
-"Неее ... и ти не позна" - казал Сталин.
Тогава пъхнал палеца между пръстите на дясната си ръка и я показал на Чърчил и Рузвелт
- "Ето го средният! Ето ви нашия Крим!"