Весело и вкусно
Ванесса Дуалиб, използва хранителните продукти, практически без видоизменение, за да получи нови форми и игриви сравнения. Вкусно и весело!

Източник

Михаил Кръстев