Транспортът: световен опит 

Обикновено в транспорта има лимит :  можеш да натовариш или определен обем, или тегло .
Някои се опитват да матоварят своите
скутери, мотоциклети, автомобили и товари така,
че те удивляват.

Някъде в Сахара 

<

Шанхай

Африка

Виетнам

<

Китай


Китай

Индия

Германия