<

           Забавни транспортни снимки

От тези хора действително има какво да научите: как да опаковате багажа, да го натоварите.
По-голяма част от снимките са направени в Индия, Китай и Северна Корея.

<