Най-опасното място В Южен Судан

Самое опасное место в Южном Судане

Разказът за Южен Судан ще бъде непълен без посещение на най-опасното място ...
Тук можеш да загубиш всичко, можеш да пропаднеш и никой няма да ти помогне ...
Тук трябва да разчиташ само на себе си, и да викаш за помощ е безсмислено.
Идвайки тук, не можеш да бъдеш сигурен, че ще се върнеш обратно ....

Това е южно-суданско училище…

Самое опасное место в Южном Судане

Само да се появи бял човек  и го заобикалят стотици деца.

Самое опасное место в Южном Судане

По принцип, те са си тук и без белия човек…

Самое опасное место в Южном Судане

Децата настъпват към теб, те те дърпат за  дрехите, пъхат си ръцете
в джобовете ти, опитват се да достигнат камерата ти, те се опитват
да откъснат от копчетата ти, да ти извадят колана и т.н.
Докато някои деца се домогваха с ръце към камерата ми,
други се опитаха да откачат значките ми!

Самое опасное место в Южном Судане

Огромната тълпа те обкръжава.

Самое опасное место в Южном Судане

Никой не може да контролира тази тълпа ...

Самое опасное место в Южном Судане

Освен възпитателите.

Самое опасное место в Южном Судане

В един момент ме беше страх, че ще унищожа детето. По време на
преминаването през тесен проход малчуганите започнаха да падат
и тълпата започна да ги бута. Всички започваха да крещят, задните
редици се бутаха, за да  дойдат по-бързо при мен, а отпред няколко
десетки малчугана се търкаляха по  земята, по тях вървяха други, падаха и...
Най-лошото беше, че  аз не можах да помогна с нищо,тъй като цялата тълпа
беше върху мен. Да отместя детските тела не беше по силите ми.
Най-доброто решение беше бързо да избягам  от там и да отида
на другата страна , за да престанат задните редици  да се натискат.
Така и направих. Тапата бързо се стопи. За щастие, никой не беше ранен.
Теглото на малчуганите е малко и не се стъпкаха един друг.

Самое опасное место в Южном Судане

Самое опасное место в Южном Судане

Самое опасное место в Южном Судане

Самое опасное место в Южном Судане

Самое опасное место в Южном Судане

Клас

Самое опасное место в Южном Судане

Самое опасное место в Южном Судане

Самое опасное место в Южном Судане

Между другото, в училищата няма електричество. Въобще.
Няма никакво осветление, вода ... нищо няма.
Само бетонни кутийки и столове.

Самое опасное место в Южном Судане

Звъни звънецът…

Самое опасное место в Южном Судане

Пазачът започва с камшик да разгонва тълпата по класовете

Самое опасное место в Южном Судане

Гони ги направо като стадо овце. Бие ги с камшика, за да бягат по-бързо.

Самое опасное место в Южном Судане

Децата реват.

Самое опасное место в Южном Судане

Заслужава да се отбележи, че независимо от камшика,
децата не твърде охотно влизат в своите класове.
На учителите са необходими около 5 минути ,
за да накарат всички да седнат.

Самое опасное место в Южном Судане

И още нещо, в по-голяма част от класовете подовете са земя.
Това е урок по музика.

Самое опасное место в Южном Судане

Докато едни се учат, други се бият в задния двор на училището.

Самое опасное место в Южном Судане

Скоро тази тълпа ще порасте и ще седне на танковете.

Самое опасное место в Южном Судане