Стари пари

Историята на парите

Да се определи исторически, кога са се появили първите пари не е възможно. Учени и експерти в областта определят времето само по споменаване за тях в древните писания. Едно от такива споменавания датира около 2500 г. пр.н.е.. То е дошло до наши дни като клинопис върху глинена плочка от древна Месопотамия. В него се споменава за извършено плащане, състоящо се от няколко сребърни мерки. След това в редица древни държавни взаимоотношения метали в определено количество  започнали да изпълняват измервателни функции, т.е. функции на пари, което в последствие довело до появата на монетите.

Първите пари, в зависимост от културата, развитието и занаятите  на народите били разнообразни. До наши дни са достигнали най-разнообразни предания за древните пари. Ще ви разкажем за някои от тях.Каменните  пари представлявали  каменни дискове с различни размери, с дупки в центъра. Най-големият достигал  до 4 метра в диаметър. Такива  пари били в обръщение между жителите на островите Яп (сега - Федерални щати Микронезия). Те служели като еквивалент при  обмяна на стоки, такси за обслужване и съдебни разноски.

Пари във формата на метални брадви използвали американските индианци по време на завладяването им от испанските конквистадори. В частност, в Мексико индианците използвали  при извършване на плащания, какаови зърна и малки медни брадви, които не са използвани в земеделското стопанство поради  мекия метал.

Солни блокчета като средство за плащане, широко са използвани в различните части на света. Например в Древна Русия или Етиопия, където  блокчета от самородна сол са били използвани като пари, до 20-те години на миналия век. А във войската на Юлий Цезар римските легионери като заплата са получавали сол. Трябва също да се отбележи, че английската дума salary - «заплата" идва от латинската дума sal - «сол».

Пари от каменна сол (Етиопия).

Едър рогат добитък също някога се е считал като парична единица. Дори и днес в някои африкански страни стадо от едър рогат добитък е паричен еквивалент при провеждане на търговски операции.


     

Пари във формата на пера са използвани в оборота от жителите на някои острови в Тихия океан. Те представлявали тънки червени пера с дължина до 10 см., които се залепвали едно с друго или се свързвали с растителни влакна от лиани в кръгове. Колкото по-ярки били тези пера, толкова по-скъпи били при обмена.

Дребна разменна монета от пера и руло от пари-пера (остров Санта-Крус)
.
Пари от черупки на миди са били използвани по различно време и в различни страни. Например, черупки са били използвани в Китай още през 1500 г. пр.н.е., както е видно от древните писания. Черупки са били използвани като пари в Африка, Тайланд, Индия, на островите на Индийския и Тихия океани

Пари-черупки (Древен Китай).

Първото споменаване за пари под формата на монети, датира към 7 век пр.н.е.. Според древните писмени източници, първите монети, представляващи метална пластина с неправилна форма и някакви рисунки върху тях, се използвали в обръщение на територията на Царство Лидия, в Мала Азия. Те се изработвали от естествена сплав на злато и сребро, и да се определи теглото им върху тях се гравирали определени рисунки, което в съвременните монети се нарича номинална стойност на монетите.

Лидийска монета 610-600 година до нашата ера.


Екструдираната рисунка изпълнявала ролята на печат, етикет, емблема или стигма, с която местният губернатор посочвал точното тегло на монетата и нейния търговски еквивалент. Постепенно монети се разпространили в цяла Гърция, и след време в цяла Европа.

Монети Ионии (650-600 година а до нашата ера).


Първите монети , изработени от неблагородни метали започнали да произвеждат и пуснали в обръщение около 600 г. пр.н.е. в Китай. Те са сечени от желязо и неговите въглеродни сплави (стомани). Именно по това време, китайците приложили на практика понятието номинал на монетата.Първите книжни пари се появили също в Китай през 910 година, благодарение на две причини: тогавашната търговска криза и модерната технология за производство на хартия. Тогава китайските управници забранили разписките между търговците и въвели ценните книжа, оформени по строго установена форма и сметка, които станали прототип на съвременните книжни пари.


Първите книжни пари (Китай) .

Разцветът и експанзията на книжните пари става след 1440 г., когато И.Гутенберг изобретил първата печатна машина за производство на книги, която скоро започнали да използват, за масово печатане на пари.

Източник

Превод М.Кръстев