шаблон цвете

Начало Начало    Контакти Контакти
 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР

 

                              Емилия Великова

 

гости 5

 

 

       Най-голямата немска федерална асоциация на организациите на възрастните граждани в Германия BAGSO финансира международния семинар „Обучение и доброволчество в третата възраст - нови перспективи за България, Румъния и Германия”, който се проведе от 9 до 11 май в Русенския университет с участието на повече от 50 делегати.

       На 10 май 2019 г. Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев откри международния семинар като подчерта, че вече 9 години ръководството на Университета подкрепя сътрудничеството с международната асоциация „Дунавска мрежа за Европа” (DANET),  „Института за обучение на възрастни” (ILEU) в гр. Улм, Германия, клубовете към Съюза на пенсионерите –          Регион Русе, Дунавски граждански форум, фондации, училища, читалища и др. организации от България за изпълнение на повече от 21 международни проекта.

        Г-жа Кармен Щаделхофер, организатор на семинара, отбеляза, че общата цел на хората от третата възраст е единна Европа и гласуването на 26 май за депутати в Европейския парламент е важна крачка в тази насока.

        Делегатите научиха от основният доклад на доц. д-р Емилия Великова, координатор на семинара за България и координатор на много международни проекти, че с партньори от Германия, Италия, Словения, Хърватия, Унгария, Румъния, Франция и Сърбия са постигнати значими резултати в обучението и обществените дейности на третата възраст чрез използване на нови медии и оригинални интерактивни методи на учене, обучение и комуникация, съхраняване на традициите, обучение между поколенията. Три от проектите са наградени с Европейска звезда (Дунавски разкази), Първа награда на Европейски икономически и социален комитет (Хлябът ни свързва), награда за качество на депутатите от Европейския парламент и награда „Лили” на Евродепутатите от Германия (Желаният Дунав).

        Тя подчерта, че Община Сливо поле е най-успешната община в България в работата с хората от третата възраст и младежта, за което кмета на Общината г-н Валентин Атанасов и председателя на Съюза на пенсионерите г-жа  Веска Узунова са наградени с Плакет на Русенския университет.

          Делегатите представиха условията за живот на третата възраст, както и очакваното изключително увеличаване на броя на хората от тази група в рамките на 2-3 години, което ще предизвика икономически кризи. Стана ясно, че обучението е основната възможност за преодоляване на тези кризи чрез използване на опита на възрастните в новите условия на пазара на труда.  В тази връзка, на семинара бяха представени основните дейностите на BAGSO в Европа, младия Университет за третата възраст в гр. Галац, Румъния, Центъра за ромски майки в България и Югоизточна Европа, DANETILEU,  Дунавска мрежа в гр. Улм, Германия, доброволческата и обучителна дейност на фондация „Лале”, Платформа Агора.

      Участваха много представители на клубовете на Съюза на пенсионерите – Русенска област (Русе, Община Ценово, Община Сливо поле, Община Ветово, Община Иваново, Бъзън), Съюз на пенсионерите‘2004 – Варна, София, Пазарджик, Видин, НПО Няма невъзможни неща, Силистра,

Дневен център на Фондация Трета възраст, Русе, Националния български университет - трета възраст, Ресурсния център за третата възраст на Червения кръст – Русе и др.

        След обяд делегатите оформиха 4 работни групи: Обучение на хората от третата възраст, т.н. сеньори; Интернет(средство за комуникация в третата възраст); Международно сътрудничество; Доброволческа дейност. Презентациите и дискусиите показаха, че организациите от Германия като BAGSO, DANET, Федерално сдружение на бюра за възрастни, ILUE, Дунавска мрежа в гр. Улм имат изключителни резултати в откриването на нови методи за развиване на компетентност и у сеньорите, прилагането им на пазара на труда и подпомагане на дейността от доброволческите и социалните организации. Те имат възможности за бъдещо сътрудничество.

            Делегатите посетиха Община Слово поле, където бяха поздравени от депутата Пламен Нунев и кмета г-н Валентин Атанасов. По проект „Хлябът ни свързва”, под мотото Споделянето на хляб е знак за приятелство и уважение !, те омесиха тесто в ресторант Рибарска среща, на брега на Дунава и направиха врабчета, като символ на приятелството, уважението и единството между народите в Европа.

         На 11 май представителите на организациите за работа с хора от третата възраст се включиха в опознавателен круиз по река Дунав с моторното корабче „Русчук”. Те изработиха хартиени корабчета и написаха имената си с първата славянска азбука Глаголица, създадена от покровителите на Европа, братята Св. Кирил и Св. Методй

         Делегатите разгледаха някои от забележителностите на гр. Русе като първата в България железопътна линия, която се използва и днес,     

 Доходното здание, паметникът на Свободата, Катедралния храм „Св.Троица”, Държавната опера. Те откриха, че Ориент експрес минава всяка година през Русе

          Г-жа Красимира Маринова, новият председател на Съюза на пенсионерите – Русенска област, организира среща на чуждестранните гости с клуба на пенсионерите Добруджанска среща. Председателят на клуба, г-жа Радка Маринова, ръководеше създаването на кулинарна изложба от хлябове за различни събития, солени и сладки хлебни изделия по проекта „Хлябът ни свързва”. Пенсионерите посрещнаха гостите с песен, китка здравец и топла питка.

          Вокалната група на домакините поздравиха делегатите с песни посветени на град Русе, река Дунав и България. Гости от вокална група „Русчуклийска китка” от клуб на пенсионерите 10  изпълни няколко песни при съпровод на гъдулката от г-н Иван Жеков.

            Г-жа Кармен Щаделховер поздрави всички присъстващи и благодари за топлото посрещане. Немската група изпя немска песен за това, да живеем заедно. След това всички групи пяха заедно и танцуваха. Срещата завърши с песента Моя страна, моя България

            Гостите си тръгнаха, впечатлени от многобройните дейности на хората от третата възраст, и с пожелания да се продължи сътрудничеството и в бъдеще.

        А домакините започват организация за работа по следващите проекти с Германия, Сърбия, Румъния, Словения, Испания, Италия и др.

 

 гости 6

 

гости 3

 

 

гости 4

 

 

гости 1 

 

 гости 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е създадена :