РУСЕНСКА ПЛАТФОРМА
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Д

Движение (Movement)
Дезинформация (Disinformation)
Демократични права (Democratic rights)
Демокрация (Democracy)
Депортиране (Deportation)
Диверсия (Sabotage)
Диктатура (Dictatorship)
Дискриминация (Discrimination)
Доктрина на националната безопасност
(National security doctrine)
Домашен арест (House-arrest)
Домашен обиск (House-search)
Държава (State)