Творчество с пирони

Влад Артазов - чешки фотограф, показва жизнени ситуации чрез
гвоздеи.
Обикновено, предмети от бита, отдавна се използват във фотографията за създаване на интересни изображения. Обикновено се виждат в натюрмортни изображения. Но чешкият фотограф Влад Артазов  е взел идеята за използване на прости предмети, за да създаде поразителни изображения с една идея по-напред. Това е невероятно широка гама от реални житейски ситуации, чувства и емоции от широко използваните в живота предмети. Повечето от изображенията са в черно и бяло, въпреки че някои цветни снимки са включени в серията. Различни други хардуерни и строителни инструменти, включително и някои болтове, чук и винт. Както обикновено се оказва в живота, в изкуството и фотографията, повечето резултати удивляват, което може да се постигне с простота, отдаденост на съвършенството и уникалността на идеята и техниката. Резултатът трябва да бъде фантастична фотография, както и тези снимки тук. Всяка снимка е израз на една история.