Интересни факти за парите

Парите играят решаваща роля в живота на човека и са универсална еквивалентна стойност на всеки продукт или услуга. Те са средство за реализация на желанията и нуждите. Днес, във всекидневния живот, в оборот са не само метални и книжни пари, но също кредитни и дори електронни.

Едрия рогат добитък  - първата и най-старата форма на пари. В някои части на Африка, кравите са били използвани като пари до средата на ХХ век. Всяка глава на крава се наричала "капут", което в превод от латински означава "глава". Ето защо, човек, който имал много крави, притежавал много "капут" или "капитал" - термин, който и сега се използва, за описание на парите.

 

През цялата човешка история, хората са използвали различни форми на пари: сапун, какао на зърна, коси от слонски опашки, зърно, животински кожи, чай, тютюн, мечешки зъби и т.н.

Римляните са секли монети в храма на Юнона Монета, богинята на брака и жените. От това, в действителност, произлиза думата "монета" а също и «money» (абгл. пари). Римският монетен двор е най-старият в света.

Римляните първи са започнали да чеканят върху монетите образите на хора. Като спечелил войната през 44 г. преди н.е. Гай Юлий Цезар наредил да се изобразява върху монетите неговият образ.

През Средновековието рицарите носели със себе си малко пари , страхувайки се от грабеж. Вместо пари те са имали специални пръстени за печат. Например, когато рицарят останел в хана за през нощта, той поставял печат на документа. Съдържателят след това давал хартията в замъка на рицаря и получавал парите си.

Шумерите в древна Месопотамия (днешен Ирак) са били първите хора, които се използват метални пари - слитъци. Цената на слитъка зависела от теглото му.

В Исландия, използват кредитни и дебитни карти, по-често, отколкото във всяка друга страна в света.

Преди появата на парите, хората прилагали бартер - проста форма на размяна на стоки или услуги.

В средновековна Англия, за съхранение на парите, изработвали специални съдове от глина, наречени pygg. По-късно думата трансформирали в piggy bank, което означава касичка. Ето защо, повечето касички правят във вид на прасенце (от английски pig - прасе).

През 1946 г. унгарското правителство отпечатало банкнота с рекордна стойност - 100 квинтилионово пенгьо. 100 квинтилиона - са 100 000 000 000 000 000 000.

Думата "фалит" идва от италианската Banco Rotta, което буквално означава "счупен стенд." В първите дни на банковия бизнес, хората, които обменяли, съхранявали или давали назаем пари отчитали своя бизнес на стенд на публичния пазар. Ако човек загубел целия си капитал, стенда се чупел.

В древен Китай, всеки, който е хванат в подправянето на императорската валута, му изрязвали сърцето. Англичаните държат рекорд по броя на фалшификаторите. През 1817 г., 313 британци били обесените за създаването и разпространението на фалшиви банкноти.

Към днешна дата в света има над 1,6 милиона банкомата. Дори в Антарктида има един банкомат. Най-голям брой сделки за тегленето на пари се правят в петък. Средната сума, на изтеглени пари от банкомат е $ 80.

Жителите на остров Яп в Тихия океан, използват в стоково-паричните си отношения огромни каменни монети с кръгъл отвор в средата, наречени раи. Някои от тях достигат тегло от 4 тона.

Древните римляни използват сол, като форма на пари. Английската дума
" salary ", която означава "заплати", идва от латинската SAL (сол).

Правителствата понякога вливат фалшиви пари във финансовата система на неприятелите си с цел унищожаването им. Така постъпила Германия по време на Втората световна война с Великобритания, а САЩ - с Япония.

Първите монети, на които се отпечатват техния номинал са чеканили в Лидия (днешна Турция), около 600 г. пр.н.е. Те са изработени от електрум (природна самородна сплав от злато и сребро).

Чеканка — технологичен процес за изработването на рисунки, надписи, изображения, представляващ  вбиване в пластина на определен релеф

Английската разговорна дума «бакс» (англ buck) се появила в момента, когато американците са търгували с животни (включително лос-ове) за стоки или услуги.

Ежегодно се печата повече пари-играчки за играта "Монополи", а не истински пари. За английската версия на играта са необходими банкноти за
$ 15 140.

Абсолютния  световен рекорд на инфлация е наблюдаван в Зимбабве. През 2008 г. темпът на инфлация е 231 милиона процента.


Една  от най-скъпите монети в света е никеловата монета "Главата на свободата" с номинал от 5 цента, която е била отчеканена през 1913 година. Тя е била продаден през 2010 г. за $ 3 737 500.

Кралица Елизабет II държи рекорда за броя на портрети върху валутата. Нейният портрет е изобразен на банкнотите на повече от 30 страни по целия свят.


В целия свят се използват 170 валути.

На английски език има израз «pay through the nose» (буквално - "заплащане чрез носа"), което означава „надплащане“. Той се появява в Ирландия по време на набезите на викингите – на ирландците, които не плащали данък на викингите им отрязвали носовете.

Съвременен апарат за броене на монети може да брои 2 500 монети в минута. Броячът на банкноти е в състояние да преброи 100 банкноти за 4 секунди. Той може също така да отделя фалшивите банкноти.

"Всевиждащото око", което се намира на върха на пирамидата на доларовите банкноти е символ на божественото провидение.

Доларът е най-често обменената валута в света. След него са еврото, японската йена и британската лира.

Древните религиозни храмове са послужили като първите банки, където хората са съхранявали зърното или благородните метали, които са използвали като пари.

Китайците са измислили книжните пари през 9-ти век на нашата ера. Първоначалното им име се превежда като "летящи пари", защото те лесно биха могли да издухат от вятъра.

Гравиращите пластини за банкнотите се изработват с най-голяма точност. Фигурата, която се нанася на пластината, е огледален образ на това, което трябва да бъде отпечатано. Необходими са 12-15 години обучение, за да станеш гравьор.Източник

 

Михаил Кръстев