Съюз на пенсионерите 2004 - Русе
Начало Начало    Контакти Контакти

Съюз на пенсионерите – 2004 – Русе

Областно ръководство

 

 

Казаков Йордан Казаков Председател - 0878/821036
Крастев Михаил Кръстев Първи зам. Председател – отг. Международни връзки и проекти -0887/135529
Дамянов Румян Дамянов Първи зам. Председател – отг. организ. въпроси - 0889/818889
Рени Рени Колева Зам. Председател – отг. медии и цифровизация - 0887/049179
Гергана Гергана Василева Зам. Председател –отг. Култура и изкуство - 0895/420201
Цветанка Цветанка Петрова Секретар - 0878/844843
Луканов

 

Михаил Луканов

 

Почетен Председател - 0878/835631
Веска Веска Узунова Член - 0897/9762226
Мицова Мария Мицова Член - 0898/608733
Данче Йорданка Петрова

 

Председател КРК - 0889/331547

 

абрашева2

 

Райна Абрашева

 

Член - 0878/214772

краси

 

Красимира Маринова

 

Председател СП 2004 Община Русе - 0897/866999

мария  п

 

Мария Петкова

 

Член - 0889/317159

любен 

 

Любен Атанасов

 

Член - 0898/224215

цонка

 

Цонка Дамянова

 

Член - 0878/614818

 

 

Иванка Василева

 

Член - 0884/338686

 

 

Велко Минчев

 

член - 0888/522087

Савова

 

Мария Савова

 

касиер-счетоводител- 0886/201389

 

 

            Съюз на пенсионерите 2004 е русенската платформа на възрастните хора, която обединява организации, клубове, дружества и други форми на общуване на възрастните  хора от община Русе и областта.

            Създадена е като Обществен съвет за социално включване на възрастните хора от община Русе на 3 юли 2008 година. Този съвет по нататък ще бъде Съвет на «Русенската платформа на възрастните хора» по подобие на «Европейската платформа на възрастните хора»GE), създаден през 2001 година с цел подобряване и засилване    на сътрудничеството на организациите на възрастните хора на ниво Европейски съюз.

            Русенската платформа на възрастните хора ще реализира своята дейност в съответствие с приетият на учредителното събрание правилник за дейността на нейния съвет.

            Основните и цели са насочени към създаване на възможности за възрастните хора от общината и областта да участвуват в реализирането на политики и програми за тях и за регионално и пълноценно използуване на техния потенциал. Ръководещ принцип ще бъде промяната на отношението към възрастните хора за формиране на общество за всички възрасти, търсейки солидарността между поколенията и признанието за приноса на възрастните хора за обществото.