Кучето

Сибирското куче Лимон събира реколтата В град Тара Омска област живее четиригодишния ризеншнауцер Лимон, Който“в домакинството тича навсякъде“, помагайки на пенсионера Александър Матицин- оре на полето, носи вода от кладенеца, да изнася чувала с боклука,да носи дърва, да прибира пощата, да прибира коня от пасището.

„Специален курс за дресировка не е провеждан, възпитавам го в дома, в домашни условия. Без каквато и да е помощ, самият аз някога бях кинолог, служих в милицията като такъв. Пенсионирах се – купих ето този пес, сега с мен тича навсякъде“ – разказва стопанинът на Лимон.

А през зимата кучето се пързаля с децата. Стопанинът му постоянно поставя снимки в социалната мрежа.

• * Бързи и бдителни, шнауцерите са много добри кучета-пазачи. Някога били използвани във фермата, за да наглеждат стадата говеда. Въпреки мрачната си външност, ризеншнауцерът всъщност е много общително и контактно куче. Силно привързан към стопаните си, прекрасно познава не само членовете на семейството, но и техните приятели и съседи. Бурно се радва, когато общува с хората от „своята глутница“ и винаги е готов активно да ги защитава. Към животните,с които живее под един покрив, в това число и други кучета, обикновено е търпелив. Към децата, особено които са израснали с него, се отнася нежно и леко покровителствено. С удоволствие играе с тях, макар и да не обича много шумните игри, охотно изпълнява командите, но само докато нищо не заплашва младия стопанин. Издръжливи и трудолюбиви, ризеншнауцерите лесно се обучават за изпълнение на различни служби и завинаги запомнят получените навици.