шаблон цвете

Начало Начало    Контакти Контакти
 

На конгрес, като на конгрес - с всичките му негативи и позитиви…

 

                                                                       Рени  Колева

 

 

конгрес 

 

 

   На 3 юни  2017 година, в София се проведе редовният  4-ти конгрес на  „Съюз на пенсионерите 2004” – България.

Присъстваха  251  души от записали се  310. Конгресът имаше кворум и неговата  работа започна.

  Първо бяха поднесени поздравления и пожелания за ползотворна работа  и за добър и успешен избор на ръководство. Беше прочетен и поздравителен адрес от г-жа Нинова  - единствена от политиците зачела по този начин конгреса на  „СП-2004”.

  Водещи на конгреса бяха  Пенка  Симеонова  - председател на Областен съвет град  Сливен и Йордан Казаков  - Областен председател  на „СП 2004”  град Русе.

  Преди започване на работа бе почетено с едноминутно мълчание   смъртта на дългогодишния успешен  Председател на ЦС на „СП-2004” г-н Цветан Минков.

   Пенка Симеонова изчете дневния ред. Той бе прогласуван.

След това се изчетоха и приеха с гласуване броят и имената на хората от различните комисии – мандатна, по решенията,  по промени в устава, по бюджета,  по преброяването и комисия по предложения за председател и нов ЦС и нова ЦКК.

  Даде се думата  на  в.и.д. Председател на „СП 2004” – Валентина Николова да прочете отчетния доклад  за дейността на ЦС  за периода  2014 – 2016 г.

 

 конгрес 2

 

 Г-жа Николова поднесе един доста обширен и обстоен доклад обхващащ  дейността на всички дружества в България.

  Изчете се и докладът на  ЦКК от който бе видно, познатото лошо финансово състояние на организацията.

     След половин часова почивка се премина към изказвания, препоръки и предложения.

     Разбира се времето не бе достатъчно, за да обхване всички желаещи за изказвания, но посланията обобщени касаеха искания към всички политици да се подобри състоянието на бедното пенсионерско съсловие :

        1. Да се увеличат пенсиите -  сега сме на последно място на балканите и Европа;

        2. Да се подобри здравеопазването, да бъдат обгрижвани възрастните пациенти с  внимание и разбиране; да се премахне потребителската такса;

        3. Незабавно да бъде внесен за разглеждане  Закона за възрастните хора;

    Поднесоха се и пожелания на бъдещето ръководство  за ползотворна работа и  отстояване  на всички толкова  скромни искания за подобряване  състоянието на възрастните хора.

   Комисията по предложенията  изчете имената на предложените за нов Централен съвет, нова  ЦКК и нов Председател. Предложено бе  ЦС да се състои от 69 души.  Направиха се  и допълнения.

   Гласува се и се избра за Председател на ЦС – г-жа Валентина Николова.

   Конгресът бе закрит.

 

 

 

 

Страницата е създадена :