Съюз на пенсионерите 2004
Начало Начало    Контакти Контакти
Още по темата

Въведение

Компютърна система

Запознаване с Windows Explorer

Папки и файлове

Текстообработваща система Microsoft Word  

Вмъкване на таблица в текстов документ

Настройване екрана на монитора

Създаване на Email и Skype име

Интернет

Архивиране и разархивиране на файлове и папки

 Компютърни уроци

Инсталираха ви компютър, свързаха ви с Интернет, а след това махнаха с ръка и ви казаха «довиждане».
На въпроса: « А как ще работя на него?» – отговориха «Ще се научиш».

        Преди няколко години, подобна ситуация се случи с мен. Като включех компютъра, се препарирах от страх. В главата ми се въртяха разни мисли. А ако не натисна не това, което трябва, ще вземе да се счупи, това е скъпа вещ, а ако изтрия нещо или се случи нещо непоправимо.

 

       Така продължаваше часове наред. Но преборвайки своя страх и като махнах ръка на всичко, да става каквото ще става, аз започнах с метода на случайния подбор да усвоявам придобивката.

 

      Ще кажа веднага – методът е ниско производителен и това не ме устройваше. Търсих литература, консултирах се с по-знаещи хора. Посещавах курсовете, организирани от Областния съвет на Съюза на пенсионерите 2004, чрез Русенския университет. Понаучих нещичко, но…

 

Редови член на СП 2004 - Русе

 

       По инициатива на Ръководството на СП 2004 – Русе разработихме серия уроци, които, вярваме, ще ви помогнат да увеличите знанията си.

 

В резултат на обучението вие ще се научите:

  • да работите уверено с мишката и клавиатурата;
  • да създавате и съхранявате папки и файлове;
  • да въвеждате и редактирате текст с помощта на текстовия редактор Word;
  • да намирате информация в Интернет-мрежата и да я запазвате на своя компютър;
  • да работите с електронната поща (E-mail): да изпращате писма, документи, снимки;
  • да общувате със своите роднини или приятели чрез безплатната програма Skype.

 

       Пожелаваме ви успех, скъпи приятели!

 

Уроците са разработени от М.Кръстев
За предложения, бележки и коментари пишете на:

mrkrustev@uni-ruse.bg
mrkrustev@abv.bg

 


Страницата е създадена :