РУСЕНСКА ПЛАТФОРМА
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

КОДЕКС НА ШОПА

 

 

1. Най-мразим да мислим. 
2. Кога ми се приработи, седам и чекам да мине.
3. Кога съм гладен, не ми се работи. Кога се наручам, ми се преспи.
4. Питат ме какво можеш да работиш? 
- Моа да копам. 
- Друго? 
- Е, па моа и да не копам. 
5. Я че си запалим къщата, та да изгори на Вуте плевнята. 
6. Я не сакам на мен да е добре. Я сакам на Вуте да му е зле.
7. Никога не могат ми платят толкова малко, колко я съм изработил. 
8. Никога нема да ме осъдят толкова, колко я съм крал. 
9. И по десет лева да направят бензина, я па че си карам колата; и без пари да е - па че го краднем. 
10. И сам да съм у трамвайо, па че се бутам. 
11. И сам да съм на опашка, па че се прередим. 
12. Най-обичам да съм змия - ем си лежим, ем си одим. 
13. И сам да съм на острова, я па че се заградим. 
14. Я не помним кръчмаро да има да ми дава нещо. 
15. Я не помним да имало ден да ми се е работило и да не ми
се е пило. 
16. Я ходим на работа да си починем. Ке си го отработим в 
къщи. 
17. От дека да си въртим гъзо, он па че си е отзад. 
18. Какви бееме - какви станааме. 
19. Оти да се косим, като че ми мине. 
20. Они ми плащатат колко да не умрем, ама я работим колко 
да не заспим. 
21. Какво е законо?
 Законо е тесна врата у широко поле. Само улавите минуват у него. 
22. - Как си Нане? 
- Добре съм. Тебе яд ли те е?
23. - Вуте, оти копаш седнал? 
- Оти опитах легнал, ама не мое.