Щастливите жени

На нашата възраст да бързаш е опасно, да се дразниш е вредно, да се довериш е сложно, а да се страхуваш - късно. Остава - да живееш, при това с най – голямо УДОВОЛСТВИЕ!

По предложение на
РЕНИ КОЛЕВА