шаблон цвете

Начало Начало    Контакти Контакти
 

Другарска среща на български и румънски пенсионери в гр. Галац и Браила Румъния

 

                             Веска Узунова

 

 

Галац 4

 

  Колко малко му трябва на българския пенсионер да подаде ръка за приятелство, не само на съседа си, но и на съседите от братска Румъния, за да се превърне една среща в уникално събитие.

   Делегация от пенсионери водени от професор г-жа Емилия Великова, кмета на Община Сливо поле господин Валентин Атанасов и заместник кмета г-н Чиликов посети пенсионерите от град Галац и град Браила от 14 април до 16 април 2019 г.

  Стъпвайки на румънска земя ние почувствахме топлото посрещане от професор Виолета Пушкаш, заместник декан на юридически факултет и ректор на  Университета за трета възраст „Дунаре де Жос” в град Галац, от г-н Лучиан Мехединти, президент на Съюз на пенсионерите в град Галац и г-н Дудулея Илие, президент на Съюз на пенсионерите в град Браила, г-жа Роксана Бакану  и Нетута Стратулат.

   Всички закуски, впечатляващо разнообразни, са приготвени от 10-15 курсистки участнички в групата по екологична кулинария в Института  трета възраст.

    Обмениха се много ценни моменти от дейността на румънските и българските пенсионери.

 

Галац 3

 

 

    Ние споделихме опита си по опазване  на „Нематериалното културно наследство в дунавски регион” . Всички присъстващи бяха приятно изненадани и впечатлени от това, което сме направили.

     Те споделиха създаването на техния съюз през 1900 година и непрекъснатото му усъвършенстване, като привлича непрекъснато нови членове – в Галац 75000, в Браила 45000. Но най-впечатляваща е тяхната работа върху социалната политика, за която всеки би им завидял.

     Членовете им са се разпределили в клубове по интереси и то във всички населени места. Кулинарен клуб, клуб на писателите, на художниците, на плетачките, на инвалидите и т.н.

     Всеки член, платил членски внос, ползва с голямо намаление всички здравни услуги, каси за теглене на пари с ниска лихва…

Всички те са в сгради на Съюза на пенсионерите.

     Направи ни също голямо впечатление топлите им чувства към нашата история. Всички исторически места свързани с Христо Ботев се поддържат от пенсионери. Не забравиха да споменат и Добри Войников, на когото е отреден кът в Народния театър.

    Първите преселници  от Сливен и Казанлък през 1840 година населили тия земи  са оставили културата си, която е приета и доразвита.

     Сега с нетърпение очакваме да посрещнем нашите домакини  на 08 май по повод нашето 15 години юбилейно тържество.

 

Галац 1

 

галац2

 

 

галац5

 

Галац 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е създадена :