Интересни факти за човека

Човекът - - единственият представител на животинския свят, способен да чертае прави линии

Най-силният мускул в човешкото тяло езикът

При усмихване в човека „работят“ 17 мускула
Човешкият ДНК съдържа от порядъка на 80 000 гени.
Децата се раждат без коленни чашки - те се появяват след 2 години.

Структурата на човешкото тяло се състои само от 4 минерала: апатит, арагонит, калцит, и кристобалит.

Човешкият мозък генерира за ден повече електрически импулси, от всички телефони по света, взети заедно.

Общата маса на бактериите в човешкото тяло, е 2 кг.
В главния  мозък на човека за една секунда  се извършват 100 000 химични реакции.

Нервните импулси в човешкото тяло се преместват със скорост  около 90 метра в секунда.

Най-малките клетки в организма на мъжа - сперматозоидите

Възрастният човек за един ден прави около 23 000 вдишвания и издишвания.

Нашето око различава до 10 милиона цветни оттенъка.

Да кихнеш с отворени очи е невъзможно

Източник