шаблон цвете

Начало Начало    Контакти Контакти
 

   5 Думи в българския език  с интересен произход

 

мошка 

 

Или откъде идва сложното „омбудсман”

       Робот- думата  робот идва от чешкото „robota”, което означава „работа”, както и тежък, робски труд. Тя е въведена от драматурга Карл Чапек, който през 1920г. я използвал в пиесата „ Росумски универсални роботи” /R.U.P./.

    Самият Чапек заявява, че не той е измислил думата „ролбот”, а неговия брат – художникът  и писателят  Йозеф Чапек. Карл първоначално възнамерявал да нарече хуманоидните машини „лабори”, но след консултация с брат си  я променил на „роботи”

      Мошениктази дума сме я заели от руския език и произлиза от старославянската дума „мошна” – „торбичка”. Работата е там, че  навремето не е имало портмонета и  парите са се носили  в кесии /торбички/. Така крадците на торбичките с пари били наречени  мошеници.

     Фиаско – в италианския език фиаско е стара  двулитрова бутилка, нещо подобно на нашата дамаджана. Веднъж италианският  комик Бианконели решил да изиграе в свой спектакъл пантомима с такава бутилка,  но претърпял провал.

   От тогава „фиаско” станало нарицателно  за актьорски провал, а  впоследствие започва да се използва  за синоним на всякакъв вид провал.

     Кожа – в древността  думата „кожа” звучала като коза и означавала  конкретно кожата на козата.  Впоследствие думата разширила  своето значение и започнала  да обозначава  обвивката на тялото, както на всяко животно , така и на човека.

     Омбудсман – лека-полека тази плашещо сложна дума си проби път в българския  език. Омбудсман всъщност е защитник на правата на хората, а думата идва от шведския език.

    Буквално  „омбудсман” може  да се преведе  като „упълномощен мъж”, като корените на думата ни отвеждат чак до  старонорвежкото  „  umbodsmadr : umbod  /пълномощно, упълномощен/ и madr” /мъж/.

 

Източник:  http://www.webmiastoto.com/

Подбрала: рени 4а

 

Страницата е създадена :