История на цигулките Страдивариус

 

Антонио Страдивари е живял 92 години, и през целия си живот е произвеждал музикални инструменти.
Той е направил около 600 изделия, известни под наименованието "цигулки Страдивариус."
Такова трудолюбие не може да остане незабелязано. Резултатът от работата му са
станали цигулки с уникален звук.

Инструментите от последните години от живота на майстора са изключителни.
Те имат своите имена и история. За тези цигулки са ловували, опитвали
са се да ги купуват или откраднат. Те са се превърнали в символи на поклонения.
Сега на цигулките Страдивари свирят само велики музиканти.
Цената на тези инструменти надвишава всички допустими граници
и е равна на цяло състояние.

Уникалността на цигулките е в това, че в ерата на най-новите
технологии и съвременни материали, е невъзможно да се създаде
подобен инструмент. Това остава тайна на Антонио Страдивари.
Асоциация на производителите на цигулка във Великобритания
в своето списание многократно се е опитвала да разкрие тайните
на майстора на цигулки. И всеки път безрезултатно.
Тайната си остава тайна.

Експерти смятат, че уникалността е свързана с дървесината на XVII век,
от която са изработвани инструментите. Сега такава дървесина няма,
и голяма е вероятността, че никога не ще я има.
Климатът рязко се е променил, дърветата са се приспособили
към новите температурни условия. В състава на дървесината са
настъпили особени химически процеси.
Точно в този момент са изработени основната част на
уникалните инструменти. По-късно, дърветата са се адаптирали
към новите климатични условия и такива процеси вътре в дървесината
вече не се случват. А цигулките, чийто звучене е уникално, останали.

Източник: Мария Сапрыкина
http://история-вещей.рф/muzyika/istoriya-skripok-stradivari.html