шаблон цвете

Начало Начало    Контакти Контакти
 

Делегация на правителството на провинция Баден Вюртемберг         

на гости на кмета и пенсионерите от община Сливо поле

 

 

Отново на територията на Сливополската община в Русенска област.

1 ноември: Ден на народнити будители. На площада на село Бабово пред читалището в очакване на гости от провинция Баден Вюртемберг (Германия). Кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов, на село Бабово Пламен Пенков, председателя на Общинската организациа на „Съюза на пенсионерите 2004” Веска Узунова, председатели на пенсионерски клубове от общината.

 

Баден 2

 

 

         Всички те посрещнаха гостите от Баден Вюртемберг водени от  Г-жа Гизела Ерлер, държавен секретар отговарящ в правителството на провинцията за гражданското общество и социалната политика, заедно с  членове на  парламента на провинцията и отговорни сътрудници в правителството.

        Гостите бяха приветствани от кмета на общината г-н Валентин Атанасов и поздравени от пенсионерски  фолклорен колектив със звучни български песни…

       Във фоайето  на читалището, както обичайно гостите бяха  посрещнати с хляб и сол. Те  бяха впечатлени от подредените изложби отразяващи местния бит и  продуктите характерни за местната икономика.  В пенсионерския клуб г-жа Ерлер представи делегацията, провинцията и мотивите за присъствието си в Бабово.

       През лятото г-н Атанасов бе на гости на община Улм по време на празниците на река Дунав по покана на организаторите на празниците. На тържествен обяд даден от  кмета на град Улм и на държавния секретар г-жа Шопер се проведе разговор в който г-н Атанасов информира домакините за обществената атмосфера в общината и прекрасните взаимоотношения на местната власт със възрастните хора, за атмосферата на толерантност между етносите населяващи общината, за сътрудничеството с Русенския университет при подготовката и реализирането на международни проекти, за привличането на младото поколение в солидаризирането между поколенията.

 

 

Баден 3

 

         Това е станало повод г-жа Ерлер да пожелае по време на официалното си посещение в България да посети община Сливо поле. Срещата продължи в пенсионерския клуб на с. Бабово в сградата на читалището. Кметът на общината г-н Атанасов информира  делегацията за създадената обществена атмосфера на толерантност между поколенията и между петте етноса в общината.   

        Веска Узунова изнесе „цяла лекция” за дейността на общинската пенсионерска организация, за взаимодействието с местните власти, за формите на обучение на възрастните, за участието в редица международни проекти, за ползотворното сътрудничество с Русенския университет. Информацията бе съпроводена  от превъзходното мултимедийно представяне на дейността на Сливополската пенсионерска организация  от доц. д-р Емилия Великова от Русенския университет.

      След официалната среща, на малка почерпка г-жа Ерлер и гостите с помощта на преводачи влязоха в преки контакти и разговори с присъстващите възрастни хора. Много от гостите изразиха благодарност за организираното посрещане и разменената информация. Възхитително! Вън от техните очаквания - споделиха някои от тях.

        Обмена на идеи и информация продължиха и на официалната вечеря дадена от г-жа Ерлер. Бяха обсъдени много  от обществено значимите проблеми в двете страни и в Европа. Г-жа Ерлер декларира, че българите изразяват преобладаващо доверие към Европейския съюз и неговите институции. Двете страни си обещаха да продължат контактите, а фондацията „Баден Вюртемберг” да продължи подпомагането  на участието на нашите пенсионери в реализирането на нови международни проекти.

        Няма да пропусна да подчертая хиперактивното участие на   г-жа Кармен Щаделхофер директор на международното дружество ДАНЕТ (Дунавска работна мрежа)” в съдействието и организацията на участието на пенсионерите от община Сливо поле и от Русенска област в реализирането на  повече от десет международни проекта съвместно с неправителствени организации от дунавските страни.

       След края на срещата остана без отговор въпросът за тематиката и идеите за бъдещите проекти. Но както досега от обменената информация ще се намери подходящ и верен отговор.

 

10.11.2018 г.      инж. Й.Казаков- зам председаател на ЦС на

                             Съюз на пенсионерите 2004

 

 

баден 4

 

баден 1

 

снимки авторът

 

 

 

Страницата е създадена :