Седем зали, където се приемат най-важните решения

 

Политици и други важни персони от цял свят провеждат своите събрания във  великолепните зали, красотата, на които рядко се удава да се забележи в сухите репортажи от заседанията на силните на деня. Предлагаме ви една обиколка по залите, в които се провеждат най-важните срещи и се вземат решения, които имат невероятно значение за целия свят

 

Генералната Асамблея на Организацията на Обединените Нации в Ню Йорк

 

Съвет за попечителство при ООН. Макар в тази зала да не са провеждани събрания от 1994 година, тя все още се поддържа в идеално състояние „ за всеки случай“.

 

Зала XXIV на ООН, намира се в Женева и побира 260 човвека/

 

 

Изпълнителният комитет на FIFA заседава в това помещение в Цюрих (Швейцария).

Зала за заседания в щаб-квартирата на френската комунистчическа партия в Париж.

 

Зала на Националния съвет в Берн (Швейцария).

Зала, където се провеждат прес-конференциите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел (Белгия).

Източник