ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ НА
СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 2004 - РУСЕ

ВИ ПОЗДРАВЯВА
С ДЕНЯ НА НЕЗАВИМОСТТА 22 СЕПТЕМВРИ !

Независимостта на България